Forside

Gjennom mange år med stillinger og verv i norske kommuner og selskap har vi bygget opp solid erfaring. Vår kompetanse er særlig innen strategiarbeid, økonomistyring og leder- og tjenesteutvikling.

Vi har bistått kommuner med å få samfunnsplanen operasjonalisert, slik at den kan brukes aktivt i budsjetter og økonomiplan. Vi har hjulpet kommuner med utvikling og etablering av kultur for ledelse og budsjettkontroll innen tjenesteområdene. Vi har også erfaring med omorganisering av og tilrettelegging for ny tjenestestruktur i kommuner med presset økonomi og krevende demografisk  utvikling. Med flere styreverv og egen gründervirksomhet i bagasjen har vi også utstrakt erfaring med små og mellomstore bedrifters behov og utfordringer. Vi kan bidra med blant annet strategi- og forretningsutvikling, leder- og administrativ bistand. Dessuten utvikling av rutiner og gode internkontrollsystemer som sikrer eier og leder informasjon og oversikt over bedriftens utvikling.

Våre tjenester for SMB

  • Styrearbeid
  • Strategi og forretningsutvikling
  • Organisasjons- og lederutvikling
  • Administrasjonsstøtte
  • Internkontroll

 

Våre tjenester for kommuner

  • Lederutvikling
  • Tjenesteutvikling
  • Internkontroll
  • Utredninger spes organisasjon
  • Administrasjon og struktur
  • Leder (innleie)

Bakgrunn og praksis

Bachelor of Management – BI
Bachelor i Revisjon – Høgskolen i Østfold
1. Avd Juridikum – Universitetet i Oslo
Befalsutdannelse, flere offisersstillinger i Forsvaret
NNL Hovedprogrammet, lederutvikling

Utvalgte stillinger og verv

Kommunedirektør i Fauske kommune
Rådmann i Gildeskål kommune
Wilberg & Akerhaugen DA, daglig leder
Kommune Systemer AS, daglig leder
Generalsekretær i Norges Kemner og kommune-økonomers forbund
Divisjonsdirektør i Oslo kommune, Kemnerkontor
Økonomisjef i Hobøl og Ås kommuner

Helge_Akerhaugen_Portrett

Våre samarbeidspartnere

Bedriftskompetanse, Bodø/Tromsø

Advokatfirmaet Stemre, Bergen (55 55 07 70 / stemre@stemre.no)